Siminaar 5 casho ah ayaa  waxaa magaalada Baydhabo loogu qabtay 100 Macallin oo wax ka dhiga dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee Magaalada Baydhabo iyo hareeradeeda iyo 10 maamulayaal dugsi.

Siminaarka oo soconayay 31.12.2016 – 04.01.2017, waxaana lagu baranayay mawduucayda hoos ku qoran:

  1. Cashar Diyaarin

  2. Habka Wax Dhigista

  3. Xakamaynta Fasalka

  4. Kormeerka Waxbarasho

  5. Habka Qoraalka

  6. Kala Duwanaashaha Ardayda

  7. Habka Imtixaan Dejinta

  8. Maamulidda Dugsiga